הלוואות בערבות המדינה לעסקים עד 100,000 ש"ח


הלוואות בערבות המדינה ניתנות לעסקים קטנים ולעסקים בינוניים בכלל ולעסקים של מגזרים חלשים בחברה הישראלית המבקשים לפתוח עסקים בפריפריה בפרט. הלוואות ממשלתיות לעסקים קטנים מוצעות בארבעה מסלולים עיקריים:

  1. מסלול הון חוזר – מיועד לעסקים בצמיחה הסובלים מקושי תזרימי.
  2. מסלול השקעות – מיועד למימון הרחבת עסק קיים.
  3. מסלול עסק בהקמה –  מיועד לממן הקמתם של עסקים חדשים.
  4. מסלול עד 100.000 ₪ – מיועד, בתהליך מהיר, להשקעה, להקמת עסק או להון חוזר.

ההלוואות ניתנות לאחר בדיקת היתכנות כלכלית, בכפוף להחלטות ועדת אשראי לסיוע למבקשים מימון ממשלתי לעסקים קטנים או הלוואות לעסקים בערבות המדינה.

הלוואות בערבות המדינה – נוחות ואופק

הלוואות הניתנות במסגרת קרנות שונות, מגדירות סכום מרבי ו/או אחוז מהמחזור השנתי. חלק הארי של הקרנות מאפשר להחזיר את ההלוואה עד חמש שנים ממועד קבלתה ודחייה (גרייס) של עד חצי שנה לתחילת ההחזר.

תנאי הסף הנדרשים לקבלת הלוואות או מימון מהמדינה לעסקים גלויים וידועים; במידה שאתם זקוקים לפרטים נוספים, אתם מוזמנים לפנות לפורטל הלוואות אקספרס ולקבל מידע וייעוץ על אודות המסלול המועדף לקבלת הלוואה.

יתרון משמעותי נוסף של הקרנות הוא באחוז הגבוה מאוד, בין 60% ל-80% של ביטחונות שהמדינה ערבה להם, כאשר הבנקים המלווים עשויים לדרוש חלק מהיתרה כביטחונות נזילים של הלווה.

הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים – בלוני חמצן חיוניים

בעלי עסקים קטנים ובינוניים יכולים להתחבר אל בלוני החמצן הכספיים לאחר שהם מספקים הוכחות לקוצר נשימה, אבל גם מגלים יכולת התאוששות וצפי למצב, שבו הם יוכלו לנשום בכוחות עצמם.
על מנת לוודא, ככל שניתן, שכספי ההלוואה ימלאו הלכה למעשה את ייעודם, נעשית בדיקת היתכנות יסודית וקפדנית, ותהליך הליווי המקצועי אף הוא אמור לסייע להשקעה מושכלת ונבונה של הכסף.

עם תנאי הסף הנדרשים לקבלת הלוואות בערבות מדינה נמנים, בין השאר, היעדר כל חוב בלתי מוסדר כלפי מי מרשויות המסים, חשבונות לא מוגבלים – קל וחומר חשבונות שלא הוטל עליהם עיקול, אי נקיטת הליכים משפטיים כל שהם – ודאי לא הוצאה לפועל – כלפי העסק ו/או בעליו ועוד.

אתם מוזמנים לפנות לפורטל באמצעות הטופס המקוון המצורף כאן לקבל מידע נוסף על אודות הלוואות בערבות המדינה והתהליכים השונים הכרוכים בה.