הלוואה לפתיחת עסק בערבות המדינה


הלוואה לפתיחת עסק מאפשרות לאנשים רבים הרוצים לחולל שינוי בחייהם בכלל ובתחום העבודה בפרט לממש את רצונם. יש בהם מי שההלוואה מסייעת להם להגשים חלום. גופים שונים מציעים  למי שמתעתדים להקים עסק לצאת לדרך גם בהיעדר הון עצמי מספיק או ללא הון כזה בכלל.

הלוואות ניתנות על ידי ארגונים וקרנות שונים, בהם גם בערבות מדינה (בעיקר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים). אף שתנאי הסף הנדרשים שונים מקרן לקר, ברובן ככולן מתנים קבלת הלוואה בקיום מחזור כספים בגובה מסוים, היעדר הגבלות ועיקולים על העסק או על בעליו ועוד.

הלוואות לעסק – כל התשובות

הקרנות השונות עורכות בדיקת היתכנות מקדמית, שבה נבחנים פרמטרים שונים ובהם: מטרת העסק, מיקומו, מספר העובדים הצפויים להיות מועסקים בו, יכולת הלווה להחזיר את ההלוואה ועוד.

אתם יכולים להתוודע אל החלופות השונות לקבלת הלוואה לפתיחת עסק באמצעות פורטל הלוואות אקספרס: הפורטל מאפשר לכם לקבל את כל המידע והפרטים הנדרשים על מנת לבחון מסלולים אפשריים לקבלת הלוואה בעבור עסק קיים או עתידי.

יועצים מקצועיים יסייעו לכם לאפיין ולהגדיר את הצרכים תוך כדי בחינת היכולת שלכם להחזיר את הכסף. גם כאשר מסתייעים במימון שניתן על ידי קרנות המעניקות הלוואה ללא ריבית, חשוב לדעת כי ככל שמשך ההחזר של הכסף ארוך יותר, כך יש חשיבות רבה יותר לאיתנות העסק. ניצול הכסף לחיזוקו הוא איפוא אינטרס משותף של נותני הכסף ומקבליו.

 הלוואה לפתיחת עסק – אין אותיות קטנות

לא אחת נקלעים בעלי עסקים לקושי תזרימי המחייב אותם לגייס מימון ממקורות חיצוניים. מאחר שקרנות שונות מציעים קבלת כספים במסלולים שונים, טבעי ולגיטימי כי תיערך בדיקה מקיפה ויסודית של בעל העסק המבקש סיוע ומצב העסק שלו כתנאי לקבלת הסיוע.

בד בבד עם פנייה לקבלת הלוואה לעסק חדש, חשוב ביותר לקרוא בעיון ובקפידה את כל סעיפי החוזה לפני חתימתכם עליו, בעיקר כדי לדעת מה נדרש מכם כתנאי לקבלת הסיוע המבוקש.

הלוואות לעסק, לרבות כאלה הניתנות בערבות מדינה, מוּתנות בדרך כלל בקיומן של ביטחונות, חלקן נזילות, של הלווה. אף שאחוז הביטחונות נמוך-ביחס (עשוי להיאמד בכ- 25% בסך הכול מכלל הסכום), נדרשים כל מבקשי הסיוע לדעת שביכולתם להעמיד ביטחונות נדרשים.

על מנת לקצר את תהליך הבירור והבדיקה, מי מכם שמבקשים לקבל הלוואות לעסק מוזמנים להסתייע בשירות אנשי המקצוע שניתן להגיע אליהם באמצעות הפורטל על מנת לקבל הצעות ללא כל התחייבות שהיא מקרנות ומגופים פיננסיים שונים.